BẢNG GIÁ UPS

TRACKING UPS

Phụ phí xăng dầu UPS  ( Fuel Surcharge UPS ) được cập nhật hàng tuần. Các phụ phí này sẽ được hãng UPS điều chỉnh hàng tuần và cập nhật ngày thứ 2 đầu tuần. 

Phụ phí nhiên liệu sẽ thay đổi phụ thuộc vào giá Nhiên liệu Phản lực tại Bờ biển vùng Vịnh Hoa Kỳ (USGC) (USD/Galông) (tham khảo ở dưới).

Nếu thông tin giá nhiên liệu theo báo cáo bị chậm, UPS có thể dùng thông tin giá nhiên liệu theo báo cáo từ tuần trước đó.

Tham khảo thêm phụ phí của hãng khác

Lịch sử phụ phí nhiên liệu trong 90 ngày

Các ngày hiệu lực

Phụ phí

2021/07/26 19,25%
2021/07/19 18,75%
2021/07/12 19,25%
2021/07/05 19,25%
2021/06/28 18,50%
2021/06/21 18,25%
2021/06/14 18,25%
2021/06/07 17,00%
2021/05/31 17,00%
2021/05/24 17,50%
2021/05/17 17,25%
2021/05/10 16,75%
2021/05/03 16,25%
Giá Nhiên liệu Phản lực tại Bờ biển vùng Vịnh Hoa Kỳ (USGC) (USD/Galông)

Tối thiểu

Nhưng dưới

Phụ phí

USD 1,76 USD 1,78 17,50%
USD 1,78 USD 1,80 17,75%
USD 1,80 USD 1,82 18,00%
USD 1,82 USD 1,84 18,25%
USD 1,84 USD 1,86 18,50%
USD 1,86 USD 1,88 18,75%
USD 1,88 USD 1,90 19,00%
USD 1,90 USD 1,92 19,25%
USD 1,92 USD 1,94 19,50%
USD 1,94 USD 1,96 19,75%
USD 1,96 USD 1,98 20,00%
USD 1,98 USD 2,00 20,25%
USD 2,00 USD 2,02 20,50%
USD 2,02 USD 2,04 20,75%
USD 2,04 USD 2,06 21,00%