DHL Tracking – Công cụ theo dõi đơn hàng trên DHL

Fami là một trong những đối tác của DHL. Tất cả những đơn hàng được vận chuyển bởi DHL, các bạn có thể theo dõi trực tiếp tình trạng các đơn hàng của mình tại website của Fami.

DHL tracking là một công cụ giúp khách hàng theo dõi thời gian thực tế của lô hàng, từ khâu nhận đến khâu giao hàng cuối cùng. Điều này cho phép DHL xác định được bất kỳ sự cố nào xảy ra trong dây chuyền vận chuyển và đồng thời cho phép DHL chủ động kích hoạt kế hoạch dự phòng định sẵn nhằm ngăm ngừa rủi ro sự cố dịch vụ. Các bạn chỉ cần nhập mã vận đơn vào ô tìm kiếm để theo dõi đơn hàng của mình