Bay từ Việt Nam sang Trung Quốc mất bao lâu?

thoi gian bay tu Viet Nam sang Trung Quoc

Bay từ Việt Nam sang Trung Quốc mất bao lâu? Bay từ Việt Nam tới Trung Quốc mất mấy tiếng. Bài viết sẽ chia sẻ chia tiết cho quý khách.

Thời gian bay từ Việt Nam tới Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào các địa điểm bay và địa điểm đến.  Ở Việt Nam xuất phát từ sân bay Nội Bài Hà Nội,  sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Đà Nẵng.  Và tại các sân bay của Trung Quốc là Sân bay Bắc Kinh,  sân bay Thượng Hải, Sân bay Quảng Châu, Và sân bay Thành Đô.

Điều thứ hai, sẽ phụ thuộc vào các hãng bay, các hãng bay khác nhau thì thời gian cũng khác nhau Vì đường bay không giống nhau

Thứ ba đó là phụ thuộc vào bay thẳng hay là bay nối chuyến.

Thời gian bay thẳng từ Việt Nam về Trung Quốc

 • Nếu bay từ Hà Nội tới Bắc Kinh sẽ mất khoảng  3h30
 • Nếu bay từ Hà Nội Tới Thượng Hải xe mất khoảng 3 giờ
 • Nếu bay từ Hà Nội tới Quảng Châu sẽ mất khoảng 2 giờ 45 phút
 • Nếu bay từ Hà Nội tới Thành Đô sẽ mất khoảng 2h30p
 • Các chuyến bay từ Đà Nẵng tại Thượng Hải xe mất khoảng 3:30
 • Nếu bay từ Đà Nẵng tới Quảng Châu sẽ mất khoảng hai tiếng
 • Nếu bay từ thành phố Hồ Chí Minh váy Quảng Châu  sẽ mất khoảng 4 giờ
 • Nếu bay từ từ sân bay thành phố Hồ Chí Minh đến Thượng Hải sẽ mất khoảng 5 tiếng.

Như vậy ta có thể thấy rằng, nếu bay thẳng từ Việt Nam đến Trung Quốc thì thì mất ít nhất là 2 tiếng ở chặng bay từ Đà Nẵng tới Quảng Châu.

Thời gian bay nối chuyến từ Việt Nam tới Trung Quốc.

 • Bay từ Hà Nội tới Bắc Kinh và dừng nghỉ Quảng Châu sẽ mất tổng thời gian là khoảng 7 giờ giờ Ba mươi phút.
 • Bay từ Hà Nội đến Thượng Hải dừng ở Hồng Kông  sẽ mất Tổng thời gian bay là 7:30.
 •  Nếu bay từ Hà Nội tới Quảng Châu và dừng Hồng Kông sẽ mất Tổng thời gian là là khoảng 11 tiếng.
 •  bay từ Hà Nội đến thành đô ô điểm dừng Quảng Châu thì tổng thời gian sẽ là là khoảng 8 tiếng.
 •  bay từ Đà Nẵng tới Bắc Kinh dừng Hồng Kông sẽ mất khoảng 7:30.
 • Bay từ Đà Nẵng đến Thượng Hải và dừng ở Hồng Kông sẽ mất khoảng 6 tiếng 40 phút.
 • Nếu bay từ Đà Nẵng tới Quảng Châu điểm dừng là  thì sẽ mất Tổng thời gian khoảng 10 tiếng.
 • Nếu bay từ Đà Nẵng đến Thành Đô ô điểm dừng là Taipa  sẽ mất khoảng 6 tiếng.
 • Nếu bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thượng Hải và dừng nghỉ ngơi ở Hồng Kông thi tổng thời gian bay sẽ là là khoảng 7:30.
 • Nếu bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Châu dừng nghỉ ngơi Hồng Kông thì sẽ mất khoảng 10 tiếng bay.
 • Nếu bay từ Sài Gòn tới Thành Đô và điểm dừng là Quảng Châu khi tổng thời gian bay sẽ mất khoảng 8 tiếng.

Như vậy ta có thể thấy rằng trong tất cả các chuyến bay nối chuyến thì thời gian bay mất ít nhất là 6 tiếng ở chặng bay từ Đà Nẵng đến thành đô ô với điểm dừng là ở taipei.

5/5 - (5 bình chọn)