Phụ phí xăng dầu DHL còn gọi là phụ phí nhiên liệu, phụ phí nhiên liệu được điều chỉnh mỗi tháng theo giá dầu lấy làm giá hiện hành trong hai tháng trước tháng tính hóa đơn. Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế.

  • DHL có nêu rõ
Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho phí vận chuyển của tất cả các dịch vụ và cho những phụ phí dưới đây (nếu có):
Ngày ngoài tiêu chuẩn (Bốc hàng hoặc Chuyển phát hàng)
Dịch vụ vùng sâu vùng xa
Bốc hàng ngoài tiêu chuẩn
Cố gắng giao hàng nhiều lần
Chuyển phát hàng ngoài tiêu chuẩn
Kiện hàng quá tải trọng
Kiện hàng quá khổ
Huống Khẩn Cấp
Giao hàng ngày thứ bảy
Rủi ro cao
Địa chỉ cư trú
DHL Express có quyền thay đổi danh mục phụ phí nhiên liệu và bảng biểu mà không cần báo trước. Số lượng và thời hạn của phụ phí sẽ do DHL toàn quyền quyết định.

BẢNG PHỤ PHÍ XĂNG DẦU THÁNG 01 – 05/ 2022 CỦA HDL

  • Phụ phí nhiên liệu xăng dầu DHL năm 2022, cập nhật liên tục theo từng tháng.
  • Phụ phí nhiên liệu DHL các bạn có thể xem chi tiết tại đây: dhl.com.vn/fuelsurcharge.
THÁNG PHỤ PHÍ
Tháng 05 năm 2022 32.25%
Tháng 04 năm 2022 25.50%
Tháng 03 năm 2022 23.50%
Tháng 02 năm 2022 20.05%
Tháng 01 năm 2022 21.25%

BẢNG PHỤ PHÍ XĂNG DẦU 2020 CỦA DHL

  • Phụ phí nhiên liệu xăng dầu DHL năm 2020, cập nhật liên tục theo từng tháng.
  • Phụ phí nhiên liệu DHL các bạn có thể xem chi tiết tại đây: dhl.com.vn/fuelsurcharge.
Tháng Phụ phí
Tháng 12 – 2020 11.75%
Tháng 11 – 2020 11.50%
Tháng 10 – 2020 12.25%
Tháng 09 – 2020 12.00%
Tháng 08 – 2020 11.25%
Tháng 07 – 2020 8.75%
Tháng 06 – 2020 8.00%
Tháng 05 – 2020 11.00%
Tháng 04 – 2020 15.50%
Tháng 03 – 2020 17.75%
Tháng 02 – 2020 18.75%
Tháng 01 – 2020 18.25%

BẢNG PHỤ PHÍ XĂNG DẦU 2021 CỦA DHL

  • Phụ phí nhiên liệu xăng dầu DHL năm 2021, cập nhật liên tục theo từng tháng.
  • Phụ phí nhiên liệu DHL các bạn có thể xem chi tiết tại đây: dhl.com.vn/fuelsurcharge.
THÁNG PHỤ PHÍ
Tháng 12 năm 2021 22.25%
Tháng 11 năm 2021 19.75%
Tháng 10 năm 2021 18.25%
Tháng 09 năm 2021 18.75%
Tháng 08 năm 2021 18.50%
Tháng 07 năm 2021 17.75%
Tháng 06 năm 2021 17.00%
Tháng 05 năm 2021 17.00%
Tháng 04 năm 2021 16.50%
Tháng 03 năm 2021 15.00%
Tháng 02 năm 2021 14.00%
Tháng 01 năm 2021 12.50%